شنبه , ۲ شهریور ۱۳۹۸
آخرین خبرها

هوش اخلاقی چیست؟

3+ هوش اخلاقی به معنی توانایی افراد در درک اعمال درست از نادرست و درونی کردن این توانایی می باشد. تعریف حاضر از هوش اخلاقی از دو بخش مهم تشکیل شده است. بخش اول در بخش اول فرد باید قدرت تشخیص درست از نادرست را بر اساس معیار های اخلاقی، …

ادامه مطلب »

نظام آموزشی

0

ادامه مطلب »